Omgevingsmanagement

Of je nu in de bouw of infrastructuur een project start, de omgeving is cruciaal. Hierdoor is het cruciaal om een expert naast je te hebben die projectbelangen met de belangen van alle stakeholders kan verbinden. Alle stakeholders zoals, omwonenden, aannemers en/of gemeenten, willen geen klachten of overlast hebben van jouw werk. In deze blog gaan we in op Omgevingsmanagement en wat voor voordelen het kan hebben voor jouw project om dit goed geregeld te hebben.

Wat is omgevingsmanagement?

Omgevingsmanagement is het geheel van activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle stakeholders in jouw project met als doel gezamenlijke doelstellingen, wensen en belangen te realiseren. Omgevingsmanagement is een belangrijk onderdeel in het goed stand houden van projecten. Ook in tenders is dit de laatste tijd een veelgevraagd onderdeel. De opdrachtgever wilt in de tender graag lezen hoe de inschrijver met de stakeholders in de omgeving omgaat. De omgevingsmanager brengt hiermee de belangen van alle stakeholders in kaart. Dit doet hij/zij door te luisteren en zo rekening te houden met verschillende wensen en belangen.

De omgeving als een succes

De omgeving speelt een belangrijke rol in het slagen van projecten. Ruimtelijke projecten zijn bijvoorbeeld van directe invloed om het gebied en er spelen veel verschillende belangen een rol. Het is vaak een complex gedeelte in een project. Het slagen van een project is afhankelijk van de mate waarin voorwaarden, zoals regelgeving, vergunningen en overeenstemming tussen stakeholders ingevuld zijn. Het is van groot belang dat elke stakeholder tevreden gehouden wordt en dat de weerstand binnen de stakeholders wordt beperkt. De stakeholders moeten nauw betrokken zijn bij een project om een gezamenlijk eindresultaat te kunnen opleveren. De omgevingsmanager laat dit proces zo vloeiend mogelijk verlopen; van de strategie van een project tot aan de oplevering.

De omgevingsmanager

De rol van de omgevingsmanager is de afgelopen jaren steeds meer gevestigd binnen projecten. De omgevingsmanager is niet meer weg te denken en is cruciaal om jouw project te laten slagen. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het contact met de directe omgeving binnen een project. Hij/zij voert hierin verschillende werkzaamheden uit en brengt hiervoor de juiste kennis en ervaring mee. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Stakeholdermanagement
 • Relatie met andere teamleden of organisatieonderdelen
 • Verkeersmanagement
 • Communicatie (of communicatiemiddelen)
 • Vergunningen & regelgeving

De vier uitgangspunten van omgevingsmanagement

 1. Betrouwbaarheid
  Betrouwbaarheid gaat gepaard met eerlijkheid en geloofwaardigheid van een omgevingsmanager. Als je betrouwbaar wilt overkomen, is het belangrijk om te weten wat er bereikt moet worden en waarom. Zorg ervoor dat elke stakeholder op de hoogte is van jouw project en de werkzaamheden t.a.v. het project. Ga dus veel in gesprek met de stakeholders en krijg alle wensen en belangen naar boven.
 2. Gelijkwaardigheid
  Bij omgevingsmanagement omvat het streven naar gelijkwaardigheid in de zin dat de stakeholders in staat zijn om voor hun belangen op te komen. Elk belang moet worden meegenomen en worden geanalyseerd. Stakeholders kunnen voor veel onrust zorgen in jouw project en kunnen zelfs het project vertragen wanneer de weerstand teveel wordt. Ga samen in gesprek en spreek samen over haalbare en duurzame oplossingen om alle belangen te behartigen.
 3. Gezamenlijkheid
  Gezamenlijkheid gaat over het creëren van een samenhangend beeld van het werkproces en de zoektocht naar waardetoevoeging voor de stakeholders. Het betekent dat je samen met jouw stakeholders een doel en een route bepaald tot aan de realisatie. Er komen veel meningen en stakeholders naar voren in een project en iedereen zal een andere kant op kijken. Het is van belang dat er één kant opgekeken wordt en dezelfde werkelijkheid gecreëerd wordt.
 4. Aandacht
  Aandacht aan de ander is binnen omgevingsmanagement cruciaal. Je moet van elke stakeholder weten wat er speelt en wat er belangrijk is voor die ene stakeholder. Tijd is kostbaar en tijd is geld. Probeer in zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk van de stakeholders te weten te komen. Echt contact maken is belangrijk, dit wordt vaak vergeten. Toon oprechte interesse, dit zal leiden tot een goede relatie en een goede samenwerking tussen jouw project en jouw stakeholders.

‘Omgevingsmanagement moet worden ingevuld door een persoon met hoge communicatieve en sociale vaardigheden. Ik vind dat elke stakeholder persoonlijk aangesproken moet worden en er moet echt geluisterd worden. Wanneer je elke stakeholder op de juiste manier meeneemt in jouw project, zal de weerstand het minst zijn. Stakeholders zijn de makers of slopers van jouw project!’

Oceaa biedt organisaties en projectteams een kans om omgevingsmanagement goed in te richten. Heb jij moeite met het in kaart brengen van jouw stakeholders? En ben je op zoek naar een sociaal en communicatief sterk persoon? Neem dan contact met mij op via esmee@oceaa-projects.nl, dan bied ik jou graag hulp en steun aan die jij nodig hebt!