Privacyverklaring Oceaa Projects B.V.

Verantwoordelijke partij:

 • Naam: Oceaa Projects B.V.
 • Adres: Pesetastraat 24, 2991XT Barendrecht
 • Telefoonnummer: +31 (0) 85 0 48 05 01
 • E-mailadres: [voeg hier het e-mailadres van Oceaa Projects B.V. in]

Doeleinden van gegevensverwerking:

 • Beantwoording van vragen en verzoeken via het contactformulier.
 • Levering van diensten aan klanten.

Soorten verzamelde persoonsgegevens:

 • Naam, contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer).
 • Informatie verstrekt in berichten en formulieren.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:

 • Uitvoering van een overeenkomst (bijv. levering van diensten).
 • Toestemming van de gebruiker (bijv. inschrijving voor nieuwsbrieven).

Delen van persoonsgegevens:

 • Oceaa Projects B.V. deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gevraagde diensten.

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

 • Oceaa Projects B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze langer te bewaren.

Beveiligingsmaatregelen:

 • Oceaa Projects B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of misbruik.

Rechten van de betrokkenen:

 • Gebruikers hebben recht op inzage, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens. Ook hebben ze het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit. Gebruikers kunnen contact opnemen met Oceaa Projects B.V. om deze rechten uit te oefenen.

Klachten:

 • Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als ze van mening zijn dat hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn geschonden.

Cookies:

 • De website van Oceaa Projects B.V. maakt gebruik van cookies. Bezoekers worden geĆÆnformeerd over het gebruik van cookies, het type cookies dat wordt gebruikt en hoe ze hun cookie-instellingen kunnen beheren.