Blogs

Bij Oceaa geloven we niet in het geheim van de smid!

Bij Oceaa geloven we niet in het geheim van de smid!

Wij delen graag onze kennis met onze klanten. Tijdens het ondersteunen van de gemeente Eindhoven kregen we de kans om onze ervaringen te delen met meer gemeentes tijdens één van de VPNG dagen. Tijdens de VNPG dag voor de manager projectbeheersing mochten wij een presentatie geven over de verschillen tussen de manager projectbeheersing aan de kant van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Tijdens de presentatie werden de situatieschetsen instemmend ontvangen.

Werkzaamheden

Doordat een project een langere voorbereidingstijd heeft aan de kant van opdrachtgever zien we dan ook de wijze van beheersen van een project op een andere manier plaats vindt. Zo staan de vragen of alle stakeholders en alle belangen zijn meegenomen in de keuzes centraler om te kunnen overwegen of de ambities van een project gehaald kunnen worden. Daar waar aan de kant van opdrachtnemer de werkzaamheden veel concreter zijn in het opleveren van producten aan de opdrachtgever. Dit komt ook doordat aan de kant van de opdrachtnemer de keuzes al gemaakt zijn en zijn vastgelegd in een contract. Daar waar aan de kant van de opdrachtgever dit contract nog opgesteld moet worden. Hierdoor is er vanuit de opdrachtgever meer vrijheid binnen de werkzaamheden mogelijk.

Cultuur

Tevens zien we grote verschillen in cultuur tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij de opdrachtnemer staat er meer druk op het project vanuit het tijdsperspectief. Daarnaast zijn er door de managementsystemen, vereist vanuit de ISO-9001, minder vrijheid binnen de werkzaamheden. Er wordt meer gestuurd op taken en op te leveren producten. Bij de opdrachtgever is de cultuur openen er socialer. Ondanks de hoge werkdruk aan beide kanten van de tafel, zie je dat er meer ruimte is om elkaars mening en belangen mee te nemen in beslissingen.

Ben je benieuwd welke ervaringen we met jouw organisatie kunnen delen? Wil je concreter gaan sturen op producten of wil je juist een socialere cultuur creëren, neem dan contact op en laten we verder kennis met elkaar maken.