Projecten

Project Hoogspannings verbinding Zeeland: Funderingstechnieken in Actie

Project Hoogspannings verbinding Zeeland: Funderingstechnieken in Actie

Binnen het grootschalige project van TenneT, waarbij 107 Wintrackmasten en 2 vakwerkmasten tussen Borssele en Rilland zijn geplaatst om de energievoorziening te waarborgen, heeft de combinatie “Switch” een belangrijk deelproject gewonnen. Bij Oceaa hebben wij met trots een cruciale rol gespeeld in de werkvoorbereiding en projectleiding op het gebied van funderingstechnieken.

Vanaf het allereerste begin waren wij verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de projectplanning met betrekking tot de funderingswerkzaamheden. We hebben de projectscope geanalyseerd en de benodigde middelen geïdentificeerd, zoals materialen, apparatuur en mankracht. Vervolgens hebben we de taken binnen het projectteam verdeeld, rekening houdend met de vaardigheden en expertise van elk teamlid. Door een gedetailleerde planning op te stellen en deze nauwlettend te volgen, hebben we ervoor gezorgd dat het project binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten bleef.

Kwaliteitsborging stond hoog in het vaandel tijdens onze werkzaamheden. We hebben strenge kwaliteitsnormen vastgesteld en ervoor gezorgd dat deze werden nageleefd in alle fasen van het project. Reguliere controles, inspecties en audits werden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de funderingstechnieken werden toegepast volgens de vereiste normen en specificaties. Door strikte kwaliteitsmaatregelen te implementeren, hebben we de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de hoogspanningsverbinding gewaarborgd.

Continuïteit was van essentieel belang voor het succes van het project. We hebben een hechte en efficiënte werkomgeving gecreëerd waarin open communicatie en samenwerking werden gestimuleerd. Taken werden verdeeld, de voortgang werd bewaakt en voortdurende begeleiding en ondersteuning werden geboden aan teamleden. Regelmatige vergaderingen en overlegmomenten zorgden ervoor dat iedereen op de hoogte was van de doelstellingen en dat er effectief werd samengewerkt om de gewenste resultaten te behalen.

Een andere belangrijke verantwoordelijkheid was het beheer van leveranciers en contracten. We onderhielden nauw contact met leveranciers en onderaannemers om ervoor te zorgen dat alle benodigde middelen tijdig werden geleverd. Dit omvatte het beoordelen van offertes, het onderhandelen over contractvoorwaarden en het monitoren van de prestaties van leveranciers. Door sterke relaties op te bouwen met betrouwbare leveranciers en strikt vast te houden aan de contractuele verplichtingen, konden we de continuïteit van het project waarborgen.

Als deelprojectteam funderingstechnieken voor het “Switch” project in Zeeland lag onze voornaamste verantwoordelijkheid bij het waarborgen van de productie, kwaliteit en succesvol bouwen in een complexe omgeving. Door middel van effectieve planning, kwaliteitsborging, teamcoördinatie, leveranciers- en contractbeheer en stakeholdermanagement hebben we ervoor gezorgd dat het project succesvol kon worden afgerond.

Bekijk ons werk bij het project Hoogspanningsverbinding Zeeland en ontdek hoe onze expertise en toewijding hebben bijgedragen aan het succes van dit uitdagende project.