Projecten

Iedere winnende aanbesteding blijft een klein feestje!

Iedere winnende aanbesteding blijft een klein feestje!

Veel projectanalyses maken, planningen opstellen en overleggen; als werkvoorbereider heeft Dewa Hommes al veel meegemaakt op de tenderafdeling bij Hakkers in Werkendam.

Een van deze tenders is ‘Verbreding Yangtzekanaal – fase A’, waarin o.a. een nieuwe zeekade in de Rotterdamse Haven moet worden gerealiseerd. Wat is dit project en hoe heeft Dewa zijn periode op dit project ervaren?

Het Yangtzekanaal

De Rotterdamse haven is hét essentiële knooppunt voor de handel en transport van Europa. Hierbij is de aanleg van Maasvlakte 2 het laatste grote uitbreidingsproject waarin ruim 2000 hectare gewonnen werd uit zee. Het Yangtzekanaal vormt hierin de nautische toegangsweg van en naar Maasvlakte 2, waarin de havenbekkens van o.a. de Prinses Amaliahaven, Prinses Arianehaven en Prinses Alexiahaven zich bevinden. Op deze locaties is het Havenbedrijf Rotterdam volop bezig met de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en diepzeegerelateerde havenindustrie voor nu en in de toekomst.

In de huidige toestand is het Yangtzekanaal te smal en ondiep om toegang te voorzien aan de nieuwste generatie containerschepen van 430 meter bij 66,5 meter. Daarom wil het Havenbedrijf Rotterdam het kanaal verbreden en uitdiepen om zo de ontwikkeling van Maasvlakte 2 een impuls te geven. Wat een mooie ambitie!

500 meter zeekademuur

Het doel van de eerste fase van de verbreding van het Yangtzekanaal is om de oostzijde van het kanaal aan te passen. Hieronder valt de verbreding van het kanaal en de realisatie van een sleperskade. De strategische locatie van deze kade, nabij de monding van de Maas, zal de beoogde operationele dienstverlening van de Rotterdamse Haven versoepelen en zijn internationale concurrentiepositie versterken.

De civiele scope binnen dit project is daarbij erg divers. Voor de realisatie van de sleperskade zal ruim 500 meter aan zeekade worden gerealiseerd in de vorm van een stalen combiwand met betonnen deksloof. Ter idee, de combiwand bestaat uit ruim 150 stalen buispalen met een afmeting van ca. 30 meter lang en 1,3 meter in diameter. Vergeet maar dat je die zomaar over de weg kan vervoeren!

Daarnaast zal de bestaande bodem- en oeverbescherming verwijderd worden, nieuwe bodem- en oeverbescherming worden aangelegd en ca. 800.000 m3 worden gebaggerd uit het kanaal. Dat zijn dus ruim 300 olympische zwembaden aan baggerspecie!

Tender

Om dit omvangrijke en multidisciplinaire project aan te nemen zijn de partijen Hakkers, Van Oord en De Klerk samen gekomen om hun krachten te bundelen. Hierbij zorgen Hakkers en De Klerk voor het beton- en staalwerk van de sleperskade en zorgt Van Oord voor het baggerwerk en de bodembescherming.

Om te komen tot een winnende aanbieding is er een uitgebreid team gevormd om alle aspecten van het project beet te pakken. Zo heb ik in de rol als werkvoorbereider bij Hakkers ook binnen dit team meegedraaid. Hierin heb ik me met name bezig gehouden met het opstellen van de project planning en het doorzoeken van de markt voor passende duurzame oplossingen. Voor het opstellen van de planning heb ik veel overlegd met anderen binnen het team om zo alle disciplines goed op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij waren de raakvlakken tussen de verschillende disciplines af en toe botsend, maar na uitvoerig overleg kwamen we er altijd uit. Daarna volgt het vinden van de juiste combinatie en verschijnt de gehele scope van het project. Dat geeft veel voldoening!

Daarnaast is er voor dit project naast prijs ook gekeken naar kwaliteit, de zogehete Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). EMVI stimuleert hierin innovatie en creativiteit vanuit de markt, waarbij in dit project de dimensies duurzaamheid, omgevingshinder en schades van belang zijn. Bij duurzaamheid wordt aan opdrachtnemer verlangt dat deze de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperkt. Hierbij heb ik de mogelijkheden voor toepassing van duurzaamheid binnen dit project bekeken en de haalbaarheid van deze ambities. Hiervoor heb ik contacten gelegd met leveranciers die zich hier volop mee bezighouden, duurzame energieleveranciers benadert voor groene stroom en bijkomende kosten geïnventariseerd om duurzaam te bouwen binnen dit project.

Ik vind duurzaamheid een mooi streven binnen een project en het is prachtig dat ikzelf hier ook een bijdrage aan heb kunnen leveren aan de uiteindelijke invulling hiervan.

Het mooie aan tenderen vind ik de wijze waarop als team gezocht wordt naar de winnende aanbieding. Dit proces kun je zien als een pad wat bewandeld wordt waarin op iedere kruising het  juiste pad gekozen moet worden richting de winnende aanbieding. In het begin is vrij veel onduidelijk wat de opdrachtgever precies verlangt, maar naar mate je als team steeds meer zaken hebt uitgezocht kom je erachter waar de meeste meerwaarde te vinden is. Hierna volgt het komen tot de juiste prijs en invulling van het EMVI-plan om zo tot de beste aanbieding te komen.

Ook vind ik dat een geslaagde tender niet alleen afhangt van het binnenhalen van het project, maar ook wat op persoonlijk vlak en als team geleerd kan worden. Hierbij kunnen de meningen binnen het team kunnen sterk verschillen wat het belangrijk maakt het belangrijk om open en eerlijk met elkaar te blijven communiceren. Je moet dus niet op voorhand bepaalde ideeën afschieten, maar elkaar echt goed willen begrijpen. Uiteindelijk kun je van ieder project leren en dit kun je mooi meenemen naar de volgende tender!

En dan volgt de uitslag van zo’n tender. Ik moet toch bekennen dat op de dag van de uitslag een beetje gespannen te zijn. Je begint toch een tender met het doel deze te winnen en weet dat jouw inspanningen mede kunnen leiden tot het mogen realiseren van projecten. Als dan blijkt dat je gewonnen hebt, dan geeft dat een enorme boost en wordt dat ook gevierd binnen het hele bedrijf. Iedere winnende aanbesteding blijft een klein feestje.

En de uitslag?!

Het project is succesvol aanbesteed en mag uitgevoerd gaan worden door de combinatie Hakkers – Van Oord – De Klerk! De start van de uitvoering staat gepland in september 2023 en de oplevering staat gepland in het voorjaar van 2025. Wat een mooi resultaat!

Wil je ook werken aan gave civiele projecten?

Kom werken bij Oceaa! Je komt te werken op uitdagende projecten in de grond-, water- en wegenbouw. Zowel bij overheden als bij de aannemerij. Wat wil jij? Dat is het belangrijkst! Wij zoeken nog ambitieuze collega’s die samen willen groeien tot een succesverhaal.

Dus wacht niet langer en bekijk een van onze vacatures!