Blogs

Oceaa Projects gaat internationaal!

Oceaa Projects gaat internationaal!

Bouwkuipen van meer dan 5 meter diep, gesloten front boringen tot ca.75 meter lang, gesloten front boormachines van 5 meter  lang en een diameter van 820 mm.  Precies dat waar ik ‘nog’ geen ervaring mee had!

Maar toen kwam de vraag; ‘Jeroen, wil jij voor 13 weken (werden er uiteindelijk 23!) naar Duitsland om uitvoerder te zijn op een grootschalig boorproject?’. ‘Maar natuurlijk!’, luidde mijn antwoord op die vraag. Zo gezegd, zo gedaan…

In Mei 2023 begon dit avontuur ten zuiden van de Elbe in een stad genaamd Stade. Hier moesten wij 3 microtunnelboringen, 1 open front boring en 4 stuks kabel mantelbuizen HPE 110 mm door middel van pilotboringen uitvoeren.

Samen met een zeer kundig team is de klus geklaard. Het was ook zeker een interessant team omdat het bestond uit meerdere nationaliteiten. Hierdoor was er soms wel een behoorlijke taalbarrière aanwezig, maar door de grote inzet van iedereen en het ‘samen willen doen’ is dit project nagenoeg vlekkeloos verlopen. Wat wil je nou nog meer.

Nadat het werk in Stade gereed was, vertrokken we met beide boorploegen en equipment ten noorden van de Elbe nabij Brunsbuttel. Daar wachtte ons het volgende project.

Hier bevindt zich een tracé van bijna 60 kilometer in lengte waar een nieuwe transport gas / waterstof leiding aangebracht moet worden. Dit is tevens niet zomaar een gasleiding, maar eentje die later ook waterstof dient te transporteren. Deze nieuwe leiding kruist daarbij op meerdere punten watergangen en verkeerswegen, waarvoor wij uiteindelijk op 13 locaties micro tunnelboringen hebben verricht. De ene boring ging vrij eenvoudig terwijl voor andere boringen perskrachten tot wel 600 ton benodigd waren om de leiding te realiseren.

Al met al is dit project een succes geweest. We hebben alle boringen verricht binnen het door ons en de klant beoogde tijdsbestek, adequaat handelen en goede communicatie zowel intern als met de opdrachtgever. Dit resulteerde in blije gezichten bij alle betrokken partijen.

Werken in een dusdanige omgeving vind ik fantastisch. Géén één dag is hetzelfde en dit houdt het werk voor mij ook uitdagend.  Daarbij heeft de omvang van het project en het belang hiervan een grote indruk gemaakt, ook omdat de opdrachtgever bestond uit een viertal grote aannemers uit Duitsland. Ook het werken binnen een team met verschillende nationaliteiten en specialismen is me goed bevallen waarin de samenwerking erg dynamisch is gebleken.

Kortom, zou ik in de toekomst nogmaals uitvoerder op een dergelijk internationaal project willen zijn? Jazeker! Met alle liefde!

Wil jij ook beginnen aan een avontuur in de grond-, water- en wegenbouw? Check een van onze vacatures en misschien ben jij binnenkort wel mijn collega!